FRÅGOR & SVAR

Vad är hyaluronsyra?
Hyaluronsyra är en substans (sockermolekyl) som är naturligt förekommande i människokroppen. Det binder vatten och kan fungera som smörjmedel och stötdämpare i rörliga delar av kroppen, såsom leder. Det är också viktigt för transporter av näringsämnen och vid reglering av vattenbalans i huden.
Vad är HYAcorp?

HYAcorp är en tysk dermatiskt filler för professionell skönhetsbehandling, som inkluderar en ansikts- och kroppsserie. Produkterna är utformade för att effektivt minska synligheten av oönskade rynkor, kontur och skapa volym, föryngra huden och ersätta förlorad hyaluronsyra.

Hur fungerar HYAcorp?
Med tiden minskar hudens hyaluronsyranivå naturligt. HYAcorp är en absorberbar gel som är gjord av tvärbundna hyaluronsyrapartiklar. När det injiceras i huden hjälper det dig att uppnå ett mer ungdomligt utseende genom att fylla på hyaluronsyran som har absorberats i kroppen över tiden.
När kan jag se resultat?
Resultaten kommer att synas direkt men den slutliga effekten verkar bäst efter några veckor.
Vad är skillnaden mellan HA fillers och Botox?

Botulinumtoxin och hyaluronsyra (HA) filler används båda för att behandla rynkor, trots att deras verkningssätt är helt annorlunda.

Botulinumtoxin, allmänt känd som Botox, injiceras i muskeln, vilket orsakar lokal förlamning och därför minskar uttryckslinjer.

HA fillers är geler som injiceras under huden för att fylla ut rynkor och jämna hudytan i en korrigerande metod.

Ska jag vara medveten om några försiktighetsåtgärder före / efter behandlingen?
Före behandlingen:

Om det finns en medicinsk indikation för inflammatoriska och antikoagulanta medel, rekommenderas det att diskutera det med din läkare före behandling.

Efter behandlingen:

Alla typer av sport eller alkohol bör undvikas under 72 timmar efter behandling. Dessutom rekommenderas det att man undviker tandvård eller estetiska behandlingar i 15 dagar efter din behandling.

Innehåller Hyacorp animaliska produkter?
Nej, det är steril hyaluronsyra utan animaliska beståndsdelar
Vilka är de vanligaste komplikationerna?
Svullnad, blåmärken men dessa försvinner inom några dagar.
Kan alla behandlas med Hyacorp?
Ja, efter noggrann granskning av medicinsk historia
Vad krävs för att jobba med Hyacorp?
Du måste vara licensierad sjukvårdspersonal och har genomgått utbildning i injektionsteknik / komplikationshantering
Är Hyacorp en permanent filler?
Nej, den håller mellan 6 månader och 36 månader beroende på det område som har behandlats.
Kan man ta bort Hyacorp?
Ja, Hyacorp som är en hyaluronsyra kan lösas upp med en produkt som heter Hyalurinedase (hyalas)